Фармацевтичен склад, Варна, 2012г.

Фармацевтичен склад, проектиран и построен за „Варнафарма Холдинг“

гр.Варна, 2011г.

обратно към строителство