Бизнес сграда на ул.“Сан Стефано“, Варна

ПРОЕКТ: 1996 год. РЕАЛИЗИРАНА.

Сградата е с обществено предназначение. Граничи с архитектурен резерват „Римски терми”. Партерът и първо ниво по проект са предназначени за ресторант, но след влизане на сградата в експлоатация и смяната на собственика се използват като казино. Останалата част от сградата е офисна.

Всички нива са с универсални възможности за използване. Разработката на фасадата към улицата е опит за персонализиране на визията и вписване в живописния уличен силует на „Гръцката махала” на Варна.

обратно към реализирани проекти