ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР И КМЕТСТВО В РАЙОН АСПАРУХОВО, ВАРНА

Сградата обединява две основни функции – на кметство и на търговски център. Резултат е на публично-частното партньорство между Община Варна и варненското дружество на веригата супермаркети – СБА.

Спецификата на проекта се определя от:
• Стратегическото местоположение – на брега на канала море-езеро, на подхода към „южния град” обхващащ териториите на кв.Аспарухово, Галата, Боровец и курортните територии Прибой, Ветеран и Черноморец.
• Съчетаните функции – административни, търговски и рекреационни, обусловени от близостта до парка и морето.
• Реализацията на сградата в условията на започналата световна икономическа криза водеща до промени даващи възможност за повишена полифункционалност на търговските етажи, както търсене на оптимизация на разходите по завършването и дизайна на сградата.

обратно към реализирани проекти