Обект: ОФИС СГРАДА НА ДТТ – УЛ.”САН СТЕФАНО”- ВАРНАобратно към проектиране