ГРАДЪТ Е КРАСИВ АКО ЖИТЕЛИТЕ МУ СА ИМОТНИ

Архитект Д.Стефанов
Стандарт – 22 май 1999г.

– Архитект Стефанов, изненада ли ви тази награда?
– Не, защото тя олицетворява оценката за дългогодишния труд на нашия колектив от архитекти. Държа да спомена имената на моите партньори Иван Бараков и Светослав Бараков. Независимо от промените в управлението на страната и организацията в икономическия живот, културата и архитектурата винаги са се преплитали. Строителството е израз на културните потребности в хода на историята и развитието на човечеството. Политическата система неминуемо влияе със своите изисквания върху крайния резултат. Централизацията по време на Социализма, например, доведе до създаването на ненужно големи домостроителни комбинати. Те от своя страна сътвориха еднотипни, тромави и неуютни жилищни комплекси. За това архитектите нямаха вина. Сега, в този преходен период, архитектурната гилдия намира своето място в новите процеси в обществото. Егото на проектанта го кара да търси максималното съчетание между естетика, функционалност и качество на продукта, по който работи.

– Как изглежда Варна в очите на архитекта и какво бихте на¬правили със един „западен бюджет“?
– Разбира се, че не ми харесва това, което виждам. Но аз не съм наблюдател, а участник в този процес. Затова правя всичко възможно, за да могат усилията на колектива, с който работя, да бъдат адекватни на ситуацията в момента. Ние вече вървим към времето, в което ще има повече освободени средства и те ще бъдат влагани в строителството както на представителни сгради, така и на по-добри жилища. С нарастване благосъстоянието на цялото ни общество ще се стигне до истинската промяна в облика на града ни.

– Ако трябва да проектирате дома според характера на българина, какъв най-общо ще бъде той?
– Къщата край море пасва на облика на съвременния нашенец. Това, което отличава един дом, са особеностите на релефа и климата. Но най-значимото в облика на една сграда е характерът на възложителя. Домът трябва да носи духа и да бъде по мярката на този, който го поръчва. Ние нямаме достатъчно висока култура, или я придобиваме със времето, за да формулираме своите претенции по отношение на сградата, в която искаме да живеем. Имам клиенти с много пари, които не знаят какво да искат. В търсене на адекватния израз на жилищата за хората, които притежават тези средства, самите ние стигаме до нови форми и идеи. В известен смисъл, когато се увеличава културата на потребителя, расте и културата на проектантите. Така се променя и характеристиката на градската среда.

 

обратно към публикации