продажби

Тук предлагаме информация за свободните  имоти във въведените в експлоатация  сгради в град Варна, м.”Св.Никола”, ул. „Д-р Мирон Игнатиев“ № 10 А/Б

При проява на интерес и повече информация за обектите ще получите на
тел.052/653050 и 0886 262699