ХОТЕЛ “БИСЕР”, БАЛЧИК, 2009г.

Реконструкция на хотел “БИСЕР”, БАЛЧИК, 2009г. Проекта за рекнонструкцията и изпълнението са на нашата фирма.

обратно към строителство