МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА НА БУЛ.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” ВАРНА

Сградата е комплекс от офиси ,търговски обекти и жилища разположен върху няколко имота,разположени в близост до пресечната точка на два големи градски булеварда. Мащаба на средата от новоизградени обществени и жилищни сгради допълнително завишават претенцията към образа и пропорциите на отделните елементи.

Търсени се едри изразителни обеми и големи еркерни излизания, които в комбинация с ритмично разпределените фасадни материали, пречупват мащаба на сградата и я превръщат в един добре римуван ансамбъл.

обратно към проектиране