проектиране

ГРАНД ХОТЕЛ „МИСИОНИС“,ТЪРГОВИЩЕ, 2015г.
Конкурс за нова сграда на регионална библиотека „П.Славейков“-Варна
ЧАСТНА КЪЩА, КВ.ВИНИЦА, ВАРНА, 2015г.
ЧАСТНА КЪЩА, С.БЛИЗНАЦИ, ВАРНА, 2014г.
ЧАСТНА КЪЩА, КВ.БРИЗ, ВАРНА, 2014г.
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА „АГРОПОЛИХИМ“, С.ПОВЕЛЯНОВО, ДЕВНЯ, 2014г.
ЧАСТНА КЪЩА В М.ТРАКАТА, ВАРНА, 2014г.
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА „ФРАПОРТ“, ЛЕТИЩЕ ВАРНА, ВАРНА, 2013г.
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС В М.ТРАКАТА, ВАРНА, 2010г.
ЧАСТНА КЪЩА В С.ДОЛИЩЕ, 2013г.
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШОКОЛАД, АКСАКОВО, 2013г.
ЧАСТНА КЪЩА В С.ЗВЕЗДИЦА, ВАРНА, 2014г.
ОФИС СГРАДА В М.ЕВКСИНОГРАД, ВАРНА, 2014г.
ЧАСТНА КЪЩА В М.ПЕРЧАМЛИЯТА, ВАРНА, 2014г.
Кметство „Виница“, кв.Виница, Варна
COLLIDER ACTIVITY CENTER WALLTOPIA (КОНКУРС), 2013г.
ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА ВАРНА (КОНКУРС), 2012г.
ЧАСТНА КЪЩА, М.ТРАКАТА, ВАРНА, 2009г.
РИБАРСКО СЕЛИЩЕ ПРИ НОС ЧИРАКМАН, КАВАРНА, 2011г.
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „ESCALERA“, КК“ЧАЙКА“, ВАРНА, 2012г.
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС В КВ.“ГАЛАТА“, ВАРНА, 2008г.
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС В КК „ЧАЙКА“, ВАРНА, 2008г.
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР И КМЕТСТВО В РАЙОН АСПАРУХОВО, ВАРНА
ЖИЛИЩНА СГРАДА В КЗ”ДВОРЕЦА” ГР.БАЛЧИК
ЖИЛИЩНА СГРАДА В С.БЛИЗНАЦИ, ОБЩИНА АВРЕН
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА НА БУЛ.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” ВАРНА
ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛ.СГРАДИ В М.”ЗЕЛЕНИКА” ВАРНА
Плаж КАБАКУМ, Варна, 2011г.

проектиране

Обичаме професията си и се стараем да бъдем добри професионалисти. Имаме опита, практиката да реализираме идеите си и амбициите на по-младите от екипа да държат професионалната летва високо.
Проектантският екип варира от 5 до 10 човека в зависимост от обема на поетата работа. Проектираме градоустройство, жилищни, обществени и производствени сгради. Правим количествено – стойностни сметки и оферти за строително изпълнение.
Поемаме ангажимент за изработка и съгласуване на ПУП и виза за проектиране, както и съгласуване и одобряване на проектна документация до издаване на разрешение за строеж.

Фирмата е носител на сертификати:

 • ISO 9001:2008 No 7252
 • ISO 14001:2004 No 0788
 • OHSAS 18001:2007 No O-1690

ОСНОВЕН ЕКИП:

 • Арх. Димитър Стефанов – водещ проектант – научи повече
 • Арх.Петър Стефанов – проектант – научи повече
 • Арх.Елица Коева-Вълчева – проектант
 • к.Арх.Виктория Иванова – проектант
 • к.Арх.Веселина Йорданова – проектант
 • Инж.Даниела Райчевска
 • Инж.Светла Бонева – координатор инстанции
 • Инж.Елена Стефанова – координатор ISO

ПАРТНЬОРИ:

• Конструкции: инж.Светла Николчева, инж. Ивелина Иванова, инж. Светла Герчева, инж.Сергей Чичиков, инж.Захари Мандев
• Ел. Инсталации: инж.Елена Стефанова, инж.Милен Пулев, инж.Димитър Колев
• ВИК: инж.Антония Вълчева, инж.Пламен Китипов, инж.Велин Данов
• ОВК: инж.Александър Маринов, инж.Иван Ненков
• Геология: инж.Дарина Касърова, инж.Явор Щерев, инж.Марта Порва
• Геодезия: инж.Йоан Каратерзиян, инж.Валентин Николов, техн.Христо Георгиев
• Ландшафт: ланд.арх. Павлина Николова, ланд.арх.Галя Стоянова, ланд.арх.Даниела Хараламбиева
• Транспорт и комуникации: инж.Красимира Михнева,  инж.Любен Попов, инж.Людмила Урукова
• Техн.хранене: инж.Анастас Калков
• ПУСО: инж. Ивелина Иванова, инж. Светла Герчева
• ПБЗ: инж. Виолета Данова