ЖИЛИЩНА СГРАДА В КЗ”ДВОРЕЦА” ГР.БАЛЧИК

Теренът, отреден за жилищната сграда е част от по-голям имот съдържащ хотел, битов ресторант, плувен комплекс и парк. Спецификата на мястото дава еднаква възможност както за постоянно, така и за временно обитаване с туристически цели.

Устройването на търговски пасаж, между сградата и каменната ограда на имота представлява естествено продължение на активната търговска улица водеща към входа на ботаническата градина и двореца. Магазините и заведението за хранене обслужват равностойно както приходящите туристи, така и обитателите на жилищната сграда.

Архитектурния образ е вдъхновен от архитектурата на вилите на двореца , както и от някои елементи на стари балчишки къщи. Широко използван материал е местния варовик и дървото.

обратно към проектиране