Кметство „Виница“, кв.Виница, Варна

Това е проект за новата сграда на районната администрация на кв.“Виница“ и търговски площи за отдаване под наем. Проектът е одобрен и предстои реализация. 2012г. гр.Варна

обратно към проектиране