Обект: Ваканционно селище ”Бяла бийч” гр.Бяла-север

Обемно градоустройствено проучване : 2005 год.

Обемно-градоустройственото проучване е възложено от собственика на обособена територия с площ 125 621 кв.м, заемаща терените северно от коритото на р. „Кара дере”, на изток ограничена от пясъчната ивица на морския бряг и на запад от проектния обходен път , свързващ съществуващия град Бяла с прилежащите на морския бряг северни терени.

Възползвайки се от благоприетните теренни дадености, е проектирано пристанище за яхти с различен габарит. Във връзка с това е предложена корекция коритото на река ”Кара дере”. До всеки пирс има предвидено ел.захранване , захранване с питейна вода и гориво.

Основните улици следват движението на хоризонталите.

Следвано е правилото за разполагане на подходите към сградите от неблагоприятното изложение на сградата в случая преимуществено от северозапад. От тази страна са разположени и местата за открито паркиране.Това правило дава възможност за използване партерните етажи за жилищни нужди. Като компенсация за ограничената видимост към залива са придадените им малки индивидуални дворни пространства.

Като правило етажността нараства с увеличаването на надморската височина, което подобрява видимостта към морето и ослънчаването на сградите.

Ваканционното селище е предназначено за клиенти,желаещи да притежават втори ,ваканционен ,имот, както и за такива които ще се населят в пенсионна възраст. Тази специфика определя и средната квадратура на проектираните жилища – около 50-60 кв.м. Разбира се не липсват и жилища с площ от 80 до 120 кв.м.

Общественото обслужване е концентрирано в зоната на пристанището и плажната променада, както и по местата,където се събират пешеходните потоци от плажа към вътрешността на селището.

При изграждане на архитектурния образ е търсено средиземноморско настроение, постигнато основно със живия силеут и керамичнокафявата гама на оцветяване на стените, комбинирана с парапети от тъмнобайцвано дърво.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
1. Площ на имота – 125 620 кв.м
2. Застроена площ общо – 27 512 кв.м
• В т.ч. 23 437 кв.м жил.сгради
• В т.ч. 4 076 кв.м обсл.сгради
3. Разгъната застроена площ общо – 110 416 кв.м
• В т.ч. 104 586 кв.м жил.сгради
• В т.ч. 5 830 кв.м обсл.сгради
4. Плътност на застрояване – 21,9 % при норма 30%
5. Кинт – 0,88 при норма 1,5 %
6. Паркоместа за – 1298 автомобила
7. Водни площи(басейни) – 1 529 кв.м
8. Яхтено пристанище – 15 839 кв.м
9. Улици – 22 600 кв.м
10. Озеленяване – 34 190 кв.м
11. Пешеходни алеи – 21 332 кв.м
12. Паркиране – 18 725 кв.м
13. Спорт – 4 684 кв.м

обратно към реализирани проекти