Модернизация на основна сцена и ремонт на сградата на Драматичен театър „Ст.Бъчваров“, Варна, 2012

Модернизация на основна сцена и ремонт на сградата на Драматичен театър „Ст.Бъчваров“, Варна, 2012

обратно към реализирани проекти