Конкурс за нова сграда на регионална библиотека „П.Славейков“-Варна

Преди няколко седмици предадохме предложението си за много нашумелият конкурс за нова сграда на регионалната библиотека „П.Славейков“ във Варна. Нарочно изчакахме обявяването на крайните резултати и първоначалните възмущения преди да покажем и нашето предложение. Засега няма да коментираме резултатите и премираните проекти, но нека си го представим така. Организира се конкурс за най-добра ябълка и печелят две круши, една мушмула и две джанки.Нашето предложение е плод на едноседмичен денонощен труд и сме горди, че за този кратък срок успяхме да обхванем заданието и да открием решения на много от поставените проблеми.

НАШЕТО РАЗБИРАНЕ ЗА БИБИЛИОТЕКАТА.
Библиотеката е храм на познанието, еволюирал до културно и социално средище за комуникация и прекарване на свободното време. Нашият проект предлага насищане на пространството с нови функции, услуги и условия за работа, превръщайки го в притегателна точка за много и различни хора.

БИБЛИОТЕКАТА И АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА
Нашата сграда хармонира с архитектурния контекст подчинявайки се на архитектурната доминанта на сградата на Община Варна и диалогира с околната застройка.
Проектът пренася отнетата паркова зона на покрива на новата сграда, визуално свързан със съществуващата застройка.
Предлагайки обща достъпност до подземния паркинг, партера и зеления покрив прави средата привлекателно за града място.

ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ
Новата регионална библиотека ще бъде първата обществена сграда В България с ниска емисия на въглероден двуокис, висока енергийна ефективност и ще използва за функционирането си възобновяеми източници на енергия.
Нашият проект отговаря на всички изисквания на заданието в това число и специфичните изисквания към акустиката и звукоизолацията на залите в Библиотеката. Предложените материали за стени и тавани имат висока звукоизолация, непозволяваща прослушване на залите една от друга при едновременна работа в тях.

обратно към проектиране