Плаж КАБАКУМ, Варна, 2011г.

Постройката е част от обслужващия плажната ивица в местността „Кабакум“ комплекс от подвижни леки съоръжения и елементи. Ново за българската практика e единството в дизайна на всички плажни съоръжения и елементи.

Конструкцията на постройката е от облечени рамки от пълностенни стоманени профили , обхващащи периферията й и позволяващи свободно вътрешно разпределение. Този конструктивен принцип дава възможност за единна обвивка , която да играе роля на покрив и стени, както и за изпълнението й от различни материали.

обратно към проектиране