Обект: ТРИ СГРАДИ В МЕСТНОСТ „ГОРЧИВАТА ЧЕШМА”обратно към проектиране