ЩЕ РЕМОНТИРАТ ФОАЙЕТО НА ФИЛИАЛА НА ТЕАТЪРА

Архитект Д.Стефанов
Черно море – четвъртък, 15 април 2004

Актрисата Дафинка Да­наилова, директор на Дра­матичния театър „Стоян Бъчваров“, искаше да спо­дели с варненци идеята си за ремонт и реконструкция на фоайето на Филиала. На това беше посветена вчерашната среща с пред­ставители на Общината и Общинския съвет, журна­листи и интелектуалци с ръководството на трупата.

Последният ремонт на филиала е от 1964 г., а през 2002-ра по проекта „Красива България“ бе освежена фасадата на сгра­дата, ремонтиран покривът й, претапицирани столове­те, припомни Дафинка Да­наилова. С други думи през последните 40 г. тук не е инвестирана и стотин­ка. За да не прилича фи­лиалът и пространството около него на заден двор на уличната търговия, трябва нещо да се промени, за да бъде място, къде­то се прави изкуство, под­черта г-жа Данаилова. Та­кива са мотивите й, дове­ли до желанието й за ре­монт и реконструкция на фоайето на филиала. Иде­ята й се подкрепя от арх. Димитър Стефанов, ръко­водител на екипа, който ремонтира сградата през 2002-ра по „Красива Бълга­рия“.

Проектът на арх. Стефа­нов е готов. Между 100 и 200 хиляди лв. щяло да струва осъществяването му, но колко точно, ще ста­не ясно, след като се на­правят подробните изчис­ления, уточни архитектът. Има и инвеститори – ЕТ „Скорпион“ и „Венмар“ ООД. Цялата документа­ция за ремонта е готова. Проектът е съгласуван с Националния институт за паметниците на културата. Кметът на Варна Кирил Йорданов също подкрепя начинанието. В момента се чака общината да даде разрешение за старт на ремонта. И ако всичко върви според предвари­телните очаквания, на 1 юни Филиалът ще отвори обновен вратите си за зри­телите на Международния театрален фестивал „Вар­ненско лято“.

Проектът предвижда официалният вход да бъде откъм подлезите, които во­дят към площад „Независимост“. На мястото, откъде­то сега се влиза в сграда­та, ще бъде изградено арт-кафе, което ще бъде свързано с фоайето. С око­ло 2 метра ще бъде разши­рен гардеробът. Стълбата към заведението на II-етаж на сградата, която сега е обърната към катедралата, ще се премести и изгради наново. Всичко е проекти­рано така, че да бъде в хар­мония с уникалната часов­никова кула, която, както и Филиалът, е също памет­ник на културата.

 

обратно към публикации