проектиране

Обичаме професията си и се стараем да бъдем добри професионалисти. Имаме опита, практиката да реализираме идеите си и амбициите на по-младите от екипа да държат професионалната летва високо.
Проектантският екип варира от 5 до 10 човека в зависимост от обема на поетата работа. Проектираме градоустройство, жилищни, обществени и производствени сгради. Правим количествено – стойностни сметки и оферти за строително изпълнение.
Поемаме ангажимент за изработка и съгласуване на ПУП и виза за проектиране, както и съгласуване и одобряване на проектна документация до издаване на разрешение за строеж.

Фирмата е носител на сертификати:

 • ISO 9001:2008 No 7252
 • ISO 14001:2004 No 0788
 • OHSAS 18001:2007 No O-1690

ОСНОВЕН ЕКИП:

 • Арх. Димитър Стефанов – водещ проектант – научи повече
 • Арх.Петър Стефанов – проектант – научи повече
 • Арх.Елица Коева-Вълчева – проектант
 • к.Арх.Виктория Иванова – проектант
 • к.Арх.Веселина Йорданова – проектант
 • Инж.Даниела Райчевска
 • Инж.Светла Бонева – координатор инстанции
 • Инж.Елена Стефанова – координатор ISO

ПАРТНЬОРИ:

• Конструкции: инж.Светла Николчева, инж. Ивелина Иванова, инж. Светла Герчева, инж.Сергей Чичиков, инж.Захари Мандев
• Ел. Инсталации: инж.Елена Стефанова, инж.Милен Пулев, инж.Димитър Колев
• ВИК: инж.Антония Вълчева, инж.Пламен Китипов, инж.Велин Данов
• ОВК: инж.Александър Маринов, инж.Иван Ненков
• Геология: инж.Дарина Касърова, инж.Явор Щерев, инж.Марта Порва
• Геодезия: инж.Йоан Каратерзиян, инж.Валентин Николов, техн.Христо Георгиев
• Ландшафт: ланд.арх. Павлина Николова, ланд.арх.Галя Стоянова, ланд.арх.Даниела Хараламбиева
• Транспорт и комуникации: инж.Красимира Михнева,  инж.Любен Попов, инж.Людмила Урукова
• Техн.хранене: инж.Анастас Калков
• ПУСО: инж. Ивелина Иванова, инж. Светла Герчева
• ПБЗ: инж. Виолета Данова