Проектиране пълен списък

Арх. Димитър Стефанов – водещ проектант

ПРОЕКТИРАНИ ОБЕКТИ след 1990 г.

Устройствени планове

• Обществен център на КК”Златни пясъци – 1995 год.,
• ЧЗРП на Световен търговски център – Варна – КК”Св.Константин и Елена” – 1995 год
• ЧЗРП на к-с “Странджа” КК”Чайка”-1997 год.,
• ЗРП на ВК”Ривиера”-1998 год
• Обемно градоустройствено проучване на Вак сел.”Бяла бийч” Бяла-север – 2005 год

Еднофамилни жилищни сгради

• Къща на КМ с.Звездица – 1991 год.-реализирана
• Къща на ВЙ с.Долище – 1991 год.-проект
• Вила на ТИ м.Траката – 1992 год.-реализирана
• Къща на ВМ м.Акчалар – 1995 год.-проект
• Къща на БР м.”Св.Никола” – 1995 год.-реализирана
• Къща на ВМ м.Траката – 1996 год.-реализирана
• Къща на МИ м.Траката – 1996 год.-реализирана
• Къща на ПЩ м. ”Св.Никола” – 1996 год.-реализирана- специална награда на САБ – архитектурен салон Варна 2002г
• Вила на АА м.Ваялар – 1997 год.-проект
• Вила на ДА м.Ваялар – 1997 год.-проект
• Вила на НМ м.Прибой – 1997 год.-реализирана
• Къща на КА м. ”Св.Никола” – 1997 год.-реализирана- специална награда на САБ – архитектурен салон Варна 2002г
• Къща на ВИ м. ”Св.Никола” – 1997 год.-проект
• Къща на ТД КК”Чайка” – 1997 год.-проект
• Къща на СА КК”Чайка”– 1998 год.-проект
• Къща на ЕИ кв.75 Вилна зона –Варна– 1999 год.- реализирана
• Къща на СС-с.Кичево – 2000 год.- реализирана
• Къща на ЕЕ м.”Бялата чешма”– 2001 год.-проект
• Къща на КД кв.80, ВЗ.Траката – 2001 год.- реализирана
• Къща на ПП – гр.Варна –2003 г- проект
• Къща на НН – гр.Варна –2003 г- проект
• Къща на ИД – гр.Варна –2003 г- проект
• Къща на КГ м”Долна Трака” –Варна – 2003 год – реализирана
• Къща на ДН – Приморски парк Варна – 2003 год – реализирана
• Къща на ИС – Приморски парк Варна– 2003 год – реализирана
• Къща на ЕР – Приморски парк Варна – 2003 год – реализирана
• Къща на КБ – м.”Ален мак”- 2003 год – реализирана
• Частен бизнес клуб”Старите лозя”-2004 год – проект
• Къща на ИА м.”Ален мак” -2004 год – реализирана
• Къща на ПТ – кв.7 ЖК”Бриз-юг”2004 год – реализирана
• Къща на КД ,кв.42,с.Осеново – 2004 год. – реализирана
• Къща на ЕЗ кв.92 с.Близнаци-2005 год – реализирана
• Къща на ДД м.Черном.п-ма-2005 год – реализрана
• Къща на УИ, кв.3 ВЗ”Момчил”Балчик2005 год.- реализирана
• Къща на ДЕ-ЗО-Прибой-2006 год – реализирана
• Къща на ГД с.Здравец –2006 год реализирана
• Къща на УИ с.Рогачево” кв.15-2006 год – реализирана
• Къща на ЯЯ ЖК”Бриз”- 2006 год – реализирана
• Къща на МП кв.34 кв.”Св.Никола”Варна – 2007 год – реализирана
• Къща на НС -ВЗ”Траката” – 2007 год – проект
• Къща на НМ-Траката-ул.8 -2008 год – в процес на реализация
• Къща на СЛ- на ул.”Боровец” кв.Галата – 2008 год. проект

Сгради за колективно обитаване

• ЖС м.”Св.Никола” – 1992 год.- реализирана
• ЖС ”П.Берон”№26 – 1993 год.- реализирана
• ЖС ”В.Друмев”№21,23 – 1993 год.- реализирана
• ЖС ”Столетов”№5– 1994 год.- реализирана
• ЖС “Столипин”№12 -1994 год. – реализирана
• ЖС ”Сава Радулов”№2– 1995 год. – реализирана
• ЖС “Л.Каравелов”№26 -1995 год. – реализирана
• ЖС “Ф-Каниц”№28 -1996 год. – реализирана
• ЖС “Столипин”№60 -1997 год. – реализирана
• ЖС “Княз Н.Николоевич”№28А -1998 год. – реализирана
• ЖС “Асен Златаров”№6 -1999 год. – реализирана
• ЖС “Л.Каравелов”№10,12 – 2002 год. – реализирана
• ЖС “Г.Живков” 57 – 2002 год. – реализирана
• ЖС”Възраждане”№12 -2003 год – реализирана
• ЖС в кв.42 Вилна зона Варна – 2004 год. – реализирана
• ЖС „Ж.Кюри”№42 Варна – 2004 год – реализирана
• ЖС „Иван Драсов”№12 – 2004 год – реализирана
• Жил.група „Бялата чешма и Дъбравата”-2004 год – реализирана
• ЖС в УПИ ІІ/2297 и ІІІ/2298 –ЖК”Бриз-юг” Варна 2004 год. – реализирана
• ЖС в ПИ №254 КК”Чайка”- 2004 год – проект
• ЖС – ЖК”Бриз” кв.33 – Варна- 2005 год – реализирана
• ЖС – кв.1,СО”Ален мак”- 2005 год – в процес на реализация
• ЖС”Старите лозя” Варна-2005 год – реализирана
• ЖС ул.”Ив.Драсов”10а – 2006 год – реализирана
• ЖС с офис и магазин ”Н.Бозвели”№25 – 2006 год – реализирана
• ЖС”Бауконтор” с.Близнаци – 2007 год.- проект
• ЖС”Иван Шишман” -2007 год – проект
• ЖС, 21 м-н, кв.50 – 2007 год – реализирана
• ЖС”Бриз-юг” кв.7 – 2007 год – реализирана
• ЖС”Антимов и Пегас” с.Кранево – 2007 год – в процес на реализация
• ЖС на ул.”Крайбрежна” кв.Галата –2007 год – реализирана
• ЖС”Зеленика-ПИ 200” – 2007 год – проект
• ЖС в гр.Бяла – ЗВКО ”Чайка”-2007 год – проект
• ЖС „ВИЖЕН”- Св.Константин – 2007 год – проект

Хотели

• Хотелски комплекс “ЖОВИ” гр.Бердичев – Украйна 1992 г – реализиран
• Хотел”Бриз” – КК ”Зл.пясъци”-реконструкция -1994 год. – проект
• Реконструкция на х-л”Оазис”–ВК”Ривиера”-1999 год.-реализирана
• Хотел”Калиакра” –КК”Зл.пясъци”- 1999 год.-реализиран
• Реконструкция на х-л”В.Търново”– КК”Зл.пясъци”- 1999 год.-реализирана
• Хотелски комплекс ”Ривиера бийч”-ВК”Ривиера”-2001г-реализиран – награда “Сграда на годината” в категорията” Хотели и хотелски комплекси “ за 2002 год. на в-к “Строителство-Градът”
• Хотел “Морски рай” – КК”Св.Константин и Елена” –2001 год .- проект
• Хотел “Юнона” –КК”Слънчев бряг” –2002г. – реализиран
• Хотел “Бриз-юг”- Варна – 2002 год.- проект
• Хотел “Сюприйм”- Балчик – 2003 год.- реализиран
• Хотел”Мангуста” с.Лозенец – 2003 год – проект
• Идън парк хотел м.”Абатко” Варна – 2003 год – проект
• Хотел „Екзотика” КК”Чайка”-2003 год – реализиран
• Семеен пансионат „Чернаев” – 2004 год. – реализиран
• Страноприемница „Голям извор” – 2004 год. проект
• Семеен хотел кв.69”Ален мак”- 2005 год- реализиран
• Апартаментен хотел в КЗ”ДВОРЕЦА”,кв.5, гр.Балчик – 2007 год – проект
• Реконструкция на хотел „Бисер” Балчик – 2008 год – в процес на реализация

Банкови и офисни и други обществени сгради

• ДСК – клон Варна – салон 3 –1992 год.- проект
• ДСК – клон Варна бул.”М.Луиза”№9 – 1993 год. – реализация – награда “Варна”за архитектура на Община Варна за 1999 год.
• Офис сграда на ДТТ – Варна – 1996 год – реализирана
• Офис сграда на ул.”Воден”№22 гр.Варна – 2001 год.- реализирана
• Офис сграда на бул.”Цар освободител” №4 – 2003 год – реализирана
• Преустройство на филиал на ДТ”Ст.Бъчварав” Варна – 2003 год.-реализирана
• Модернизация на основна сцена на ДТ”Ст.Бъчваров” Варна-2008 год – проект
• Многофункционална сграда на бул.”България” Варна – 2007 год- в процес на реализация
• Офис сграда на СОСЗР- Варна – 2007 год – проект
• Офис сграда на „Воден”№7-2008 год – проект

Заведения за хранене

• Бистро “Кривата липа” КК”Зл.пясъци” – 1990 г.-проект
• Бистро “Сирена” КК”Зл.пясъци” – 1990 г.- реализирано
• Бистро “Казино” КК”Зл.пясъци” – 1991 год. – проект
• Бистро “Родина” КК”Зл.пясъци” – 1992 год. – проект
• Снек бар “Зл.котва” –1992 год – реализиран
• Ресторант ”Варна” – 1992 г. – реализиран
• Бистро”Делфин”- Варна – 1992 год. – проект
• Снек бар “Център” – КК”Зл.пясъци” – 1996 год.-реализиран– награда “Варна”за архитектура на Община Варна за 1999 год.

Производствени и търговски сгради

• Цех за кожена галантерия –1992 г. – проект
• Ремонт на КФ”Чайка”-Варна –1997 год. – реализиран
• Търговски център и складова база на “Елис-Ге”-1999 реализиран
• Нагаждане Магазин “Метро” – Варна –1999 год. – реализиран
• Търговски център и складова база на “Елит-99”-2003 год.- реализиран.
• Търговски комплекс „Сима” – 2003 год – реализиран
• Реконструкция и разширение на ЕЛДОМ –Варна -2006 год – реализирана
• Търговси дом и кметство –район Аспарухово-Варна- 2007 год в процес на реализация – награда на дирекция култура и духовно развитие на Община Варна – архитектурен салон Варна -2009 год.

Арх.Петър Стефанов – проектант – Завършил архитектура в Ecole Nationale Supérieure d’ Аrchitecture de Versailles (ENSAV, Версай ,Франция) през 2009.Участвал е в международни workshop-и, проучвания, изложби и публикации:
• Съвременни Градски Процеси : Метрополизация
Международен workshop в Tongji University за рехабилитация на изоставен индустриален терен на северния бряг на река Янгпу
Шанхай, Китай 2007
Международен workshop в Chongqing University за създаване на туристически център на град Чунцин на мястото на съществуващ стар квартал на брега на река Яндзъ
Чунцин, Китай, 2007
Urbanité contemporaine : Metropolisation -D. Klouche, J. Montfort
• Динамични слоеве : Венеция и нейната лагуна
Проект за научно изледователски комплекс на остров Pellestrina във венецианската лагуна.
Венеция, Италия, 2008
Strates en mouvement : Venise et sa lagune -A. Rivkin
• Мотиви и обвивки
Международен workshop в Les Grands Ateliers за концепция и създаване на прототипи на фасади и жилищни пространства от индустриални и рециклирани материали
Iles d’ Abeau, Франция 2007
Motifs et enveloppes -Rémi ROUYER
• Париферия* : нов подход към града
Серия проучвания и публикации свързани с различни аспекти на транзитната територия между Париж и приходящата му периферия.
Pariphérie : approches de la métropole – V. Didelon, F. Beguin, M. Santini
*Париферия- акроним от Париж и периферия, работно заглавие на проекта
• Експериментални процеси : Фасадни елемнти паразитиращи съществуващи сгради и нови пространства
Създаване на нови експериментални елементи на пространство и тестване в реален контекст.
• Изложба „Отворени Врати“/Exposition “Portes Ouvertes“
Участие в изложба „Portes Ouvertes”, 2004 и 2006