строителство

Реализирането на проекта е мечта на всеки проектант. Искаме контрол на строежа и права да го подобряваме до край . И понеже у нас законодателството е лишило архитекта от реални права, ние го постигаме като правим и двете – проектираме , строим и носим отговорност.

Изпълняваме обекти с всички видове СМР срещу възлагане по наши или изготвени от други бюра проекти.

Сключваме предприемачески договори със собственици на имоти срещу обезщетение.
Извършваме ремонтни и довършителни работи срещу възлагане.

ОСНОВЕН ЕКИП:

  • Инж.Светлин Григоров – технически ръководител – груб строеж
  • Инж.Иван Иванов – технически ръководител довършителни работи
  • Инж. Милен Пулев – технически ръководител – инсталации
  • Техн.Николай Григоров – технически ръководител
  • Икономист, строителен техник Горанка Димитрова – ПСД, координация и контрол
  • Инж.Светла Бонева – координатор инстанции
  • Инж.Елена Стефанова – координатор ISO
  • Димитър Николов – ръководител снабдяване и склад
  • Николай Василев – ръководител транспорт и снабдяване

За реализация на дейността сме обезпечени с необходимата материална база, транспорт и инвентар.

За упражняване на дейността дружеството е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя с Удостоверение № І – 009792

Фирмата е носител на сертификати:

ISO 9001:2008 No 7252
ISO 14001:2004 No 0788
OHSAS 18001:2007 No O-1690

Сред 100-те класирани в „Топ 100 фирми и холдинги, водещи в икономиката на страната през 2010г.“ на Българската Търговско-Промишлена Палата с писмо от 25.10.2011г.